Naujienos

2017-11-29 Informuojame, kad šiuo metu dėl techninių gedimų nėra galimybės susisiekti su PAGD prie VRM Gaisrinių tyrimų centro darbuotojais kontaktuose nurodytais stacionariais telefonų numeriais. Šiuo metu dėl Jums iškylusių klausimų galite susisiekti žemiau pateiktais mobilaus ryšio telefono numeriais:

Centro viršininkas Donatas Lipinskas 8 614 77095
Centro viršininko pavaduotojas Artūr Raskov 8 616 38524
Ekspertinių tyrimų skyriaus viršininkas Aurelijus Česūnas 8 615 10609
Gaminių tyrimų skyriaus vedėjas Vytautas Jocius 8 633 18774
Konstrukcijų tyrimų skyriaus vedėjas Mindaugas Grigonis 8 650 17037
Atitikties įvertinimo skyriaus vedėjas Žydrūnas Kuodis 8 698 07643
Administracinio skyriaus vedėja Inga Razgaitienė 8 616 17361

Atsiprašome už nepatogumus.


2017-10-06 PAGD prie VRM Gaisrinių tyrimų centras šių metų spalio 2-6 dienomis organizavo Latvijos Respublikos Teismo ekspertizės tarnybos pareigūnų mokymus „Gaisrų ekspertizės ir praktiniai užsiėmimai“. Šiuos mokymus organizavo ir pravedė GTC Ekspertinių tyrimų skyriaus pareigūnai.  Mokymų metu aštuoniolika dalyvių gilino teorinės žinias gaisrų tyrimo srityje. Taip pat buvo organizuoti praktiniai gaisro tyrimo užsiėmimai, kuriu metu dalyviai turėjo nustatyti gaisro židinio zoną ir gaisro priežastį sudegusioje patalpoje ir sudegusiame lengvajame automobilyje.
2016-10-19 PAGD prie VRM Gaisrinių tyrimų centras Spalio 18-20 d. organizuoja Vilniuje EGOLF (Europos gaisrinių bandymų inspektavimo ir sertifikavimo įstaigų asociacijos) konferenciją.
Administracinio skyriaus

 

Konferencijoje bus aptarti standartizacijos ir gaisrinių bandymų klausimai. Pasveikinti konferencijos dalyvių atvyko vidaus reikalų viceministras Artūras Norkevičius. Jis išreiškė viltį, kad ši konferencija bus naudinga informacijos pasikeitimo prasme ir prisidės prie naujų idėjų, kurios galėtų būti įgyvendintos ateityje, plėtotės.

 2016-09-19 PRANEŠIMAS

      Pastaruoju metu Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centras (toliau – Centras) gauna vis daugiau paklausimų, kokius dokumentus reikėtų pateikti Centrui, atliekant laikančių plieninių konstrukcijų priešgaisrinių dangų vertinimą, kai priešgaisrinės dangos storis nustatomas perskaičiavus konstrukcijų kritines temperatūras pagal LST EN 1993-1-2:2005+AC:2006 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-2 dalis. Bendrosios nuostatos. Konstrukcijų elgsenos ugnyje skaičiavimas“. Primename, kad nuo 2015 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojo, atliekančio direktoriaus funkcijas, 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 1-236 patvirtintas „Konstrukcijų, padengtų priešgaisrinėmis dangomis, atsparumo ugniai nustatymo tvarkos aprašas“ (toliau – aprašas). Šio aprašo 47.5 punkte nustatyta, kad priešgaisrinės dangos vertinimui turi būti pateikta pasirašyta statinio projekto dalis su plieninių konstrukcijų kritinių temperatūrų skaičiavimais. Taip pat informuojame, kad statinio projekto rengimo ir pasirašymo tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“.

      Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pranešame, kad Centrui atliekant plieninių laikančių konstrukcijų priešgaisrinių dangų vertinimą, plieninių konstrukcijų kritinių temperatūrų skaičiavimai turi būti pateikiami pasirašytoje statinio projekto dalyje nepriklausomai nuo statinio projekto rengimo datos.

2016-01-01 Pranešimas apie pasikeitimus

Informuojame, kad Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - PAGD) direktoriaus 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1-333 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro struktūros patvirtinimo“, nuo 2016 m. sausio 1 d. pasikeitė PAGD Gaisrinių tyrimų centro struktūrinių padalinių pavadinimai. 

Struktūrinio padalinio pavadinimas iki 2016-01-01

Struktūrinio padalinio pavadinimas nuo 2016-01-01

Ekspertizių skyrius

Ekspertinių tyrimų skyrius

Sertifikavimo tarnyba

Atitikties įvertinimo skyrius

Degumo bandymų skyrius

Gaminių tyrimų skyrius

Atsparumo ugniai bandymų skyrius

Konstrukcijų tyrimų skyrius

 

Puslapis "Naujienos" paskutinį kartą atnaujintas: 2017.11.29 12:39:20